Cursus Signaleren van spraak-/taalproblemen door leerkrachten

Wil je meer weten over de logopedische aandachtsgebieden? Logopedist Miriam Helsper verzorgt ook de cursus ‘Logopedie in een notendop – Signalering van logopedische problemen door leerkrachten’ met daarin veel achtergrondinformatie over logopedische problemen en hoe je die signaleert. Deze cursus is uitermate geschikt voor leerkrachten en teams.

Inhoud

De cursus biedt de mogelijkheid om logopedische problemen te signaleren en vervolgens voor te dragen voor een logopedische screening. De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding en actieve deelname van de leerkrachten wordt verwacht. De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder drie uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van videomateriaal om de logopedische problematiek te leren herkennen. Er zal gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige ervaring en kennis van de leerkrachten. Tussen de eerste bijeenkomst en de tweede bijeenkomst zitten maximaal vier weken. In de tussenliggende periode kunnen de cursisten de vaardigheden die zij hebben geleerd, toepassen in de praktijk. Tijdens de cursus wordt naast kennisoverdracht vooral aandacht besteed aan het oefenen van praktische vaardigheden en de transfer naar de schoolsituatie.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs die werken met kinderen in groep 1, 2 en de betrokken (interne) begeleiders.  Uiteraard is deze cursus ook erg zinvol voor leerkrachten van groep 3 en hoger om zich te bekwamen in het onderkennen van logopedische problemen.

Doelstelling

De leerkracht kan op een zo betrouwbaar mogelijke wijze symptomen in de spraak- en taalontwikkeling die mogelijk duiden op een logopedische problematiek bij kinderen in de leeftijd van 4 – 5 jaar signaleren en kent de procedure om van signalering tot screening/behandeling door de logopedist over te gaan.

De hoofddoelstellingen zijn:

 • normale ontwikkeling van de logopedische aandachtsgebieden herkennen bij kinderen van 4 – 5 jaar;
 • een afwijkende ontwikkeling van de logopedische aandachtsgebieden herkennen bij kinderen van 4 – 5 jaar;
 • het verschil kennen tussen zichtbare, hoorbare en verborgen logopedische stoornissen;
 • de gevolgen kennen van te late signalering van zichtbare, hoorbare en verborgen logopedische stoornissen, beperkingen en/ of handicaps;
 • bewust worden van de betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid van de eigen vrije observatie in de groep. De leerkracht onderkent het nut van gerichte observatie;
 • zich bewust zijn van het verschil tussen testgedrag en stimulerend gedrag;
 • de eigen mogelijkheden en aanwezige didactische middelen inventariseren op bruikbaarheid voor een zo betrouwbaar mogelijke signalering van mogelijke logopedische problemen;
 • de situatie in de groep zo organiseren en aanpassen dat zij of hij op haar eigen manier tot een zo betrouwbaar mogelijke signalering komt;
 • weten welke stappen dienen te worden ondernomen om van signalering tot screening/behandeling door de logopedist te komen.

Duur

2 scholingsmomenten van elk 3 uur. SBU: 9 uur (2 scholingsmomenten van elke 3 uur en 3 uur zelfstudie)

Studiebelasting

De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding van de leerkrachten wordt verwacht. In de tussenliggende periode kunnen de cursisten de vaardigheden die zij hebben geleerd, toepassen in de praktijk. 

Certificaat

Ja

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen speciale voorkennis vereist.

Kosten

€ 1.560,- gebaseerd op 8 cursisten
per cursist één cursusmap en boekje P-p-papegaai is jarig
[meerprijs per cursist (boven 8 cursisten) € 125,- p.p.]

Eventueel zelf kopen: DVD ‘Een vanzelfsprekend proces bekeken’ € 10,00 klik hier
Studieboek: Logopedie en leerkracht & CD (alleen 2ehands te verkrijgen).

Data

De cursus kan ook gegeven worden op een moment dat het u schikt.
Neem contact op met de trainer bij u in de buurt om met hem of haar afspraken te maken.
(U vindt de trainers op het kaartje hieronder)

Auteurs

Deze cursus is ontwikkeld door Miriam Helsper en anderen

Trainers

Er zijn meer dan 85 gecertificeerde trainers beschikbaar in het hele land. U vindt ze op het kaartje hieronder.

 • Zoek een trainer bij u in de buurt.
 • Klik op het vlaggetje voor de gegevens en neem contact met hen op.

De trainers komen graag naar u toe!