Logopedische screening kinderen groep 2

Alle kinderen die in groep 2 zitten op de basisscholen in de gemeente Bunnik, worden gescreend door logopedisten van Logopediepraktijk Odijk-Bunnik. Zo ontstaat er een nauw contact tussen de basisscholen en de Logopediepraktijk. Het screenen start aan het begin van het schooljaar en wordt in december van dat jaar afgerond. Aan de ouders worden tips en oefeningen meegegeven om spraak-/taalproblemen te voorkomen.

Logopedische Screening

Tot enkele jaren geleden werden alle kinderen in groep 2 op school logopedisch gescreend. Wanneer er dan problemen bleken op het gebied van auditieve voorwaarden, stem, mondgewoonten, articulatie of taal dan werden deze kinderen voor behandeling verwezen naar een logopedist in de vrije vestiging.

Groep 2 is een goed moment om dit te doen. Er is dan namelijk nog een mooie periode mogelijk om te werken aan eventuele hiaten in de ontwikkeling, voordat een kind naar groep 3 gaat. In de gemeente Bunnik is er nog een bezuinigde vorm van screening op de scholen voor de kinderen uit groep 2. We krijgen geregeld vragen van omliggende gemeenten (Houten, Nieuwegein, Zeist) om een cursus Signalering van spraak-/taalproblemen door leerkrachten te geven daar waar de screening is weggevallen. Wij verzorgen op verzoek ook de screening in omliggende gemeente. Een uitgewerkt voorstel kunt hier onder als pdf lezen. Als de kinderen in groep 2 niet meer worden gezien voor de spraak-/taalscreening door de logopedist kunnen problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling onopgemerkt blijven, met als resultaat dat het kind gaat vastlopen in groep 3. Een tijdige screening kan problemen in groep 3 voorkomen!

Hoe gaat een logopedische screening in zijn werk?

Na aanmelding via info@logopediepraktijkodijk.nl neemt een van de logopedisten met u contact op voor het maken van een afspraak. Samen worden de wensen besproken. Er kan gekozen worden voor een uur observatie in de klas, gevolgd door screening van enkele leerlingen, of voor screening van alle leerlingen. Na de screening volgt een nabespreking met de leerkracht. Ouders moeten vooraf toestemming geven voor de screening, en krijgen achteraf een brief met de bevindingen. Tevens krijgen zij de gelegenheid om te bellen met de screenend logopedist. De logopedist die gescreend heeft zal de leerlingen niet in behandeling gaan nemen.

Het uitgebreide voorstel met de kosten leest u hier​.