Complete Vocal Technique (CVT)

De Deense stemonderzoeker Cathrine Sadolin ontwikkelde dit systeem voor het gebruik van de stem, waarbij het mogelijk is om alle geluiden te produceren op een gezonde manier met technieken voor alle zangstijlen. De technieken worden gebruikt voor vocale begeleiding, het voorkómen en oplossen van stemproblemen.
Ze schreef het boek Complete Vocal Technique en werkt samen met KNO-arts Julian McGlashan om de CVT technieken… in beeld te brengen. 

CVT is in eerste instantie ontwikkeld voor zangers, maar de technieken worden ook ingezet bij stembehandelingen, waarbij direct een verandering van stem mogelijk is zonder lange tijd oefeningen te doen.