Kinesio Taping

Miriam Helsper heeft de  training ‘kinesiotaping in de logopedie’ gevolgd. Een mooie techniek die kan helpen bij stemproblemen en afwijkend mondgedrag

Binnen de fysiotherapie wordt deze methode, die eind jaren zeventig werd ontwikkeld door de Japanse Chiro-factor Kenzo Kase, inmiddels uitgebreid toegepast. De methode is echter nog vrij nieuw binnen de logopedie. Taping blijkt ook een goede ondersteuning binnen de logopedische behandeling.

Ik maak gebruik van de volgende tapingtechnieken:

Spiertechniek/ myofasciale techniek: De tape geeft een impuls aan de spieren om ze te ontspannen of juist aan te spannen, net wat nodig is. 

Ligamenttechniek: zorgt voor drukvermindering bij pijnpunten 

Fascie en/of correctie techniek: deze techniek heeft invloed op de bindweefsellagen. Middels een ‘jingling’ techniek worden de fascie in beweging gebracht. Deze techniek wordt gebruikt bij de neus- en voorhoofdsholte, houding en facialis parese.

Cross tapes: rasterpleistertjes voor pijnpunten, triggerpoints. De tape is elektromagnetisch geladen waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken.

Klachten waarbij Kinesiotaping gebruikt kan worden

Hypertonie in de spieren van en rond het strottenhoofd: gespannen stemgeving, gevoel van een brok in de keel (globusgevoel), slikklachten