Manuele Larynx Facilitatie

Veel stem- en /of keelklachten gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Speciale manuele technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te herkennen en te verminderen of op te heffen.

Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd. Deze methode is zowel diagnostisch als therapeutisch toe te passen. Door stretchen van gespannen spieren wordt ontspanning bereikt, waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan.

Deze therapie kan op zichzelfstaand toegepast worden of als onderdeel binnen de behandeling van stemklachten, globusgevoelens (het gevoel dat er iets in de hals/keel zit) en slikklachten.