Logopedisch kinderboek 

P-p-p-pa-pegaai is jarig

De logopedist geeft therapie en advies aan kinderen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, stem, stotteren, afwijkende mondgewoonten, auditieve vaardigheden en het gehoor. Ook geeft de logopedist tips en adviezen aan de ouders en leerkrachten van deze kinderen.

Er zijn op logopedisch gebied echter nog weinig echte verhalen geschreven voor kinderen. 
Bovendien is het voor leerkrachten in het basisonderwijs vaak lastig om logopedische problemen tijdig en juist te signaleren. Tijd om daar verandering in te brengen!

Logopedist Miriam Helsper en Illustratrice Flos Vingerhoets hebben samen het boek “P-p-p-pa-pegaai is Jarig Logopedie in een notendop” ontwikkeld.
In dit kinderboek maak je kennis met de logopedische aandachtsgebieden, alle uitgebeeld door een dier. De dieren beleven samen spannende avonturen.

Bij het verhaal zijn taal-denkvragen opgenomen afkomstig uit de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) van drs. Marion Blank, met als doel interactief voorlezen te stimuleren. Het voorlezen wordt zo nóg leuker, omdat het kind meer betrokken wordt bij het verhaal. De vragen zijn zo gesteld dat vrijwel elk antwoord van het kind goed kan zijn. Logopedist Marloes van Eck heeft de DGM-vragen in dit boek opgesteld.

Achter in het boek vindt u tips om spraak- en/of taalproblemen tijdig te signaleren. Achtereenvolgens worden de normale ontwikkeling, de afwijkende ontwikkeling en de gevolgen van een afwijkende ontwikkeling beschreven.

Luister CD

Bij het boek zit een luister CD waarop het verhaal wordt voorgelezen.

Cursus Signalering

Wil je meer weten over de logopedische aandachtsgebieden? Logopedist Miriam Helsper verzorgt ook de cursus ‘Logopedie in een notendop – Signalering van logopedische problemen door leerkrachten’ met daarin veel achtergrondinformatie over logopedische problemen en hoe je die signaleert. Deze cursus is uitermate geschikt voor leerkrachten en teams.

Bestellen

Voor het bestellen van het boek en de cursus, klik hier.