Eva Lise

Aansluitend op mijn stage vanuit de Hogeschool Utrecht bij Logopediepraktijk Odijk-Bunnik ben ik in augustus 2022 met veel plezier als logopediste gestart bij de praktijk.
In mijn eerste jaar als logopedist ben ik allround aan de slag gegaan en heb ik al veel verschillende doelgroepen binnen ons vakgebied mogen onderzoeken en behandelen. Naast het werken met o.a. kinderen met spraak-taalproblemen en afwijkende mondgewoonten, voer ik een deel van de logopedische screenings in groep twee uit in de gemeente Bunnik. Het uitdagende aan werken met kinderen vind ik dat ieder kind een andere benadering vraagt. Dit maakt dat geen behandeling hetzelfde is! In november 2022 heb ik de cursus Metaal gevolgd, gericht op het verbeteren van de zinsbouw bij kinderen.

Komend jaar zal ik mij gaan specialiseren in het werken met volwassenen en ouderen die (bijvoorbeeld ten gevolge van een beroerte) moeite hebben met taal, verstaanbaarheid en slikken. Zo staat een cursus Dysfagie (slikproblemen) en een cursus Afasie (taalproblemen t.g.v. niet aangeboren hersenletsel) al op de planning!
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op mijn spreekuur in de praktijk of bij u aan huis!

eva@logopediepraktijkodijk.nl