Samenwerkingen

Tandartsen en orthodontisten

Als kinderen bij de tandarts of orthodontist komen en deze vermoedt een afwijkende slik dan zal  het kind worden doorverwezen naar de logopedie.

De vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Als bepaalde spieren of spiergroepen in en om de mond niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm en de ontwikkeling van het gebit en/of de kaken.

De tandarts werkt preventief door het kind naar de logopedist te sturen voordat er sprake is van een beugel. Door het verbeteren van de mondgewoontes kan de latere beugeltijd worden verkort of zelfs worden voorkomen.

Een orthodontist wil vermijden dat zijn cliënt een terugval krijgt nadat hij klaar is met de beugel. Bij zo’n terugval kunnen de tanden namelijk weer naar voren staan of er komt weer een gat tussen de tanden.
Een terugval is behoorlijk frustrerend als jouw kind jaren een beugel heeft gedragen en het is voor niets geweest…

OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen (mondademen, vingerzuigen, etc.) en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht tussen de spieren.

Audiologische Centra

Bij de behandeling van kinderen op het gebied van taal en spraak kan het nodig zijn om een uitgebreider onderzoek te laten plaatsvinden dan wij kunnen bieden in onze praktijk. Wij verwijzen de ouders met hun kinderen dan door een audiologisch centrum zoals Auris, Kentalis of KenC (Kind en communicatie WKZ). Hier zal dan een multidisciplinair team uw kind onderzoeken. Het team bestaat onder andere uit een kno-arts, orthopedagoog, audioloog en logopedist.

Informatie folder Zorggroep Kind en Communicatie WKZ.