PRAKTISCHE INFO

Eerste afspraak

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Tijdens behandelingen staat de voicemail aan, spreek vooral een boodschap in, we bellen je dezelfde dag nog terug.
Bij de eerste afspraak/intake verzoek ik je de volgende zaken mee te nemen:

  • verwijsbrief arts/tandarts
  • gegevens verzekering
  • identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)
  • evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling

Directe Toegankelijkheid

Logopediepraktijk Odijk-Bunnik is Direct Toegankelijk (DTL). Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Bij een aantal zorgverzekeraars is nog een verwijsbriefje nodig van de huisarts, te weten CZ en Menzis.

Vergoedingen

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt volledig vergoed. Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten.

Adem- en Ontspanningstherapie, methode van Dixhoorn (VDV), valt onder bewegingszorg of zit in het alternatieve pakket en wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. U ontvangt aan het eind van de maand een nota.

Beroepsverenigingen

Logopediepraktijk Odijk-Bunnik is ingeschreven bij:

Alle paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. De kwaliteitsstatus van onze praktijk kunt u bekijken via de link naar Registers.

Raadplegen: http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/raadplegenregister/default.aspx

Afmelden

Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand uiterlijk om 18:00 uur te zijn gemeld. Niet tijdig afgemelde behandelingen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten worden dan bij u in rekening gebracht.

Openingstijden

Odijk: maandag t/m vrijdag 8:00 tot 18:00 uur. Vrijdag geopend tot 21:00 uur.

Bunnik: woensdag en vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.

Corona

Bekijk ons corona-protocol.

Continuïteit van de behandeling

Tijdens de schoolvakanties is Logopediepraktijk Odijk-Bunnik geopend. Bij afwezigheid van uw behandelend logopedist heeft u de mogelijkheid behandeld te worden door een collega-logopedist van Logopediepraktijk Odijk-Bunnik. Hierdoor blijft de continuïteit van de logopedische zorg gewaarborgd.

De sociale kaart Bunnik is online

Via de link https://bunnik.socialekaartnederland.nl kun je de gegevens van de logopediepraktijk makkelijk vinden.

Op deze online sociale kaart vindt je snel en overzichtelijk vrijwel alle organisaties op het gebied van zorg & welzijn, werk & inkomen, wonen, kinderen en jeugd in Bunnik en de regio.

Identificatieplicht

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacy

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Logopediepraktijk Odijk-Bunnik gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zonder jouw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met jouw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Jouw patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun je je richten tot de praktijkhouder, Miriam Helsper.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Odijk-Bunnik volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kun je informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld.