Kwaliteitstoets

Audit certificaat 2021 – 2024

Audit certificaat 2019 – 2022

Audit certificaat 2017 – 2019

Kwaliteitsjaarverslag

Download Kwaliteitsjaarverslag 2018

Download Kwaliteitsjaarverslag 2017

Download Kwaliteitsjaarverslag 2016 

Download Kwaliteitsjaarverslag 2015

Download Kwaliteitsjaarverslag 2014

Download Kwaliteitsjaarverslag 2013

Download Kwaliteitsjaarverslag 2012

Download Kwaliteitsjaarverslag 2011

Download Kwaliteitsjaarverslag 2010

Klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, of andere klachten heeft verzoeken wij u de klacht te bespreken met de logopedist. U kunt ook contact opnemen met de praktijkhoudster: Miriam Helsper.
Komt u er samen niet uit, dan zijn er twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie).

In onderstaande folder vindt u informatie over de klachtenprocedure:

Folder – Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist

Folder – U heeft een klacht ingediend. Wat nu?

Rechten van de patiënt

In onderstaand document worden de rechten en plichten van de patiënt weergegeven conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

WGBO

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens.

Door de verordening gelden voor heel Europa dezelfde regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. Wij zijn AVG-proof dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan. U kunt dit verder nalezen in onze privacy overeenkomst.

PRIVACYBELEID